Zarząd OGRODU informuje że w dniu 11 kwietnia 2018r zostanie włączony dopływ wody do naszych działek,
po okresie zimowym.
Prosimy o oczyszczenie studzienek tak aby licznik pomiaru zużytej wody był conajmniej 15 cm oddalony od ziemi
i czysty, co pozwoli na czytelny odczyt.
Prosimy o zakręcenie kranów dopływu wody.

Uwaga
Za doprowadzenie do rozmrożenia licznika odpowiada użytkownik działki. 
Założeniem nowego licznika obciążony będzie działkowiec.
                                                                                                                                H155; B230

STOWARZYSZENIE OGRODOWE

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW

 

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY
im. 2. ARMII WOJSKA POLSKIEGO W POZNANIU

ul. Bukowska 175

Funkcja

Imię i Nazwisko

Nr telefonu.

Dodatkowe funkcje

PREZES ZARZĄDU 

  Zdzisław

  Śliwa

61 823 61 71

 

Pierwszy WICEPREZES 

  Zenon

  Ptak

693 219 497

 -Przewodniczący 

  Komisji  Konkursowej
 -Opiekun sektora  A

WICEPREZES 

  Andrzej

  Górczyński

502 566 720

 -Przewodniczący
  Komisji  Społeczno - mediacyjnej
 -Opoekun sektora "F"

SEKRETARZ 

  Stanisław

  Sworek

605 219 639

 -Opiekun sektora  H

SKARBNIK 

  Andrzej

  Biedny

693 723 250

 -Opiekun sektora  B” i „C

 

 Stanisław

  Sworek

605 219 639

  -Opiekun sektora  H

CZŁONKOWIE  

  Wiesław

  Kapłon

506 584 603

 -Przewodniczący
  Komisji  Porządku i Bezpieczeństwa
 -Opiekun sektora  D  i  I

ZARZĄDU: 

  Józef

  Sykała

794 507 107

 -Przewodniczący komisji technicznej
 -Opiekun sektora  E

 

  Mieczysław

  Marek

603 239 304

 -Przewodniczący komisji ekologicznej
 -Opiekun sektora  G

GOSPODARZ 
OGRODU
Pommocnik

GOSPODARZA 

  Artur

  Patryk

  Horowski

 Ficydowski

695210942

-

 

 -Opiekun sektora  „K

KOMISJA 

REWIZYJNA 

 

 

 


Przewodniczący 

  Waldemar

  Stalewski 608 364 511


Zastępca 

  Marian

  Dziupiński

797 513 068


Sekretarz 

  Grażyna

  Niemczyk 605 071 470


Członkowie 

  Henryk

  Zięba

604 499 331


  Zenon

  Kaliszan

509 597 331

 

SPOŁECZNI INSTRUKTORZY OGRODNICTWA

  Teresa

  Górczyńska

508 947 250

  -Instruktor Okręgowy

  Andrzej

  Górczyński

502 566 720

  -Instruktor ROD

  Aleksander

  Jankowski

698 309 717

  -Instruktor ROD

  Mieczysław

  Marek

603 239 304

  -Instruktor Krajowy

 Drogi Działkowcu.
 Do wyżej wymienionych osób funkcyjnych zawsze możesz się zwrócić w sprawach Cię nurtujących
 a dotyczących naszego OGRODU.

 Posiedzenie ZARZĄDU odbywa się w ostatni czwartek miesiąca o godz.17.00

Adres do korespondencji:

ROD im. 2. Armii WP

ul. Bułgarska 102A/7

60-381 Poznań

Konto Ogrodu:

PBS Oddział  w Poznaniu

Nr   09 9043 1070 2070 0010 0218 0001

Stronę redagują: Andrzej Górczyński i Mieczysław Marek                                                                                              H-225; R193; G199; B217